کمیته غواصی در شهرستان شهرضا

<غواصی" گذر ازمرزهای خاکی و سفر به اعماق آب ها >

اولین دوره غواصی زیر نظر هیات نجات غریق شهرستان شهرضا در سال 1387 با مدرسی آقای مقدم در جزیره زیبای

قشم برگذار شدادامه مطلب