ناجیان محترم در قسمت خانم ها و آقایان :

جهت اطلاع از نتایج آمادگی سال 93 به سایت استان مراجعه فرمایید