ساعات کار هیات در سال 93

بنا بر تصمیم هیات رییسه ساعات كار هیات طی شش ماهه نخست سال جاری در روزهای یكشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 بعدازظهر خواهد بود

روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان