10/4/92

دوره غواصی در چادگان برای ناجیان درقسمت بانوان «دوره اول در تاریخ های 25-26-27 تیر ماه و دوره دوم در

تاریخ های 29-30-31 تیر ماه »برگذار می گردد.ضمنا ثبت نام برای عموم آزاد می باشد0

3/4/92

معرقی خانم کیانی به عنوان نایب ریس هیات نجات غریق شهرستان شهرضا

2/4/92

کارگاه حقوق ورزشی توسط هیات نجات غریق شهرستان شهرضا14تیرماه برگزارمی شودلازم به ذکراست محل برگذاری دانشگاه پیام نور راس  ساعت 8 صبح می باشد.

1/4/92

بر گزاری دوره مدرسه نجات غریق توسط هیات دراستخردریای شهرضا رده سنی 9 تا16سال علاقه مندان به ذفترهیات واقع دراستخردریا مراجعه نمایند.