کلاس مدرسه نجات غریق بزرگسالان در تاریخ های سوم و پنجم اسفند تعطیل می باشد.