قابل توجه خانمهایی که در مدرسه نجات غریق شهریور ماه 1392 شرکت کردند:

گواهینامه مقدماتی نجات غریق درجه 2 آماده تحویل به شما می باشد

با مراجعه به هیأت نجات غریق شهرضا کارت خود را دریافت کنید


اسامی قبول شدگان در مدرسه نجات غریق بخش بانوان:

 • نگین جریره دار
 • مریم جاویدی
 • نازنین افشاری
 • سارا هاشمی
 • راظیه ترابی
 • پرستو همسایگان
 • مبینا شریفی
 • دنیا علویان
 • مریم منصوریان
 • عارفه مظلومی
 • سارا موسوی
 • رومینا موسوی زاده
 • ندا محسن پور