قابل توجه :
  • سانس های استخردریا از اواسط اردیبهشت سال 1393 به حضور علاقمندان خواهد رسید.

استخر دریا:
با مدیریت آقای محمد دهقان

استخر مروارید :
با مدیریت آقای پیمان گرامی

سانس های آزاد استخر مروارید قسمت آقایان:

هرشب ازشنبه تا پنج شنبه ساعت (20:15-19:00)و (21:45-20:30)

سانس های آزاد استخر مروارید قسمت بانوان:

روزهای زوج ساعت (16:15 -15:00)سانس های آزاد استخر دریا قسمت آقایان:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه -چهارشنبه -جمعه (21:00 -19:45) و(22:45 -21:30)
سه شنبه و پنج شنبه :(22:45 -21:30 )

سانس های آزاد استخر دریا قسمت بانوان:

روزهای یکشنبه:(15:45-14:30) و(17:30-16:15)
روزهای سه شنبه:(17:30-16:15)
روزهای پنج شنبه:(15:45-14:30)
آدرس استخر دریا:جنب امامزاده شاهرضا
تلفن:2239005-0321
آدرس استخر مروارید:میدان شهداجنب
 پمپ بنزین